OSUUSKUNTA HETIAVUKS / SUGGESTIOMEDIA TMI TIETOSUOJASELOSTE


Turvaamme tietosi lakien ja asetusten mukaisesti. Päivitämme tätä selostetta tarvittaessa.

1. Rekisterin pitäjä

Monialaosuuskunta Hetiavuks, Suggestiomedia tmi, Martinpolku 18, 41800 Korpilahti
p. 040 558 7497, Tietosuojasta vastaa Jose Ahonen. 
Kyselyt tietosuojasta osoitteeseen jose@joseahonen.com

2. Rekisterin tarkoitus

Kutsumme rekisteriä nimellä Suggestiomedia Tmi asiakasrekisteri. Rekisterin henkilötietoihin on pääsy vain yhtiön työntekijöillä. Tietoihin pääsy asiainhoitajalla on sallittu vain siltä osin kuin se on yhtiön liiketoiminnan kannalta tarpeellista..

Rekisterissä olevien tietojen käsittely ja säilytys perustuu joko sopimussuhteeseen Osuuskunta Hetiavuks kanssa, henkilöltä saatuun suostumukseen tai yhtiön oikeutettuun etuun kerätä tietoa liiketoimintannan edellytyksenä. Rekisterissä oleva voi koska tahansa pyytää oikaisemaan, korjaamaan, poistamaan tai saada nähdä mitä tietoja hänestä on tallennettu. Rekisteröidyllä on käytössä kaikki tietoturva-asetuksen mukaiset oikeudet.
 

Rekisterin tietoja käytetään seuraavasti:

- Asiakassuhteiden ylläpitoon
- Tilausten ja yhteydenottojen käsittelyyn
- Laskutukseen
- Asiakaspalveluun
- Tapahtumien järjestämiseen
- Yhtiön omaan markkinointiin
- Rekisterissä olevien oikeuksien toteuttamiseen

3. Mitä rekisteriin kerätään ja mistä tiedot saadaan?

Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, laskutustiedot sekä tarvittaessa lupa / kielto käyttää tietoja Suggestiomedia Tmi markkinointiin ja viestintään. Tiedot ovat peräisin yhteydenotoista Mentalisti Jose Ahonen nettisivuilta, tarjouspyynnöistä, tilauksista, asiakastapaamisista ja sopimuksista.

4. Tietojen luovuttaminen

Tietoja käsitellään vain yhtiön sisällä. Tietoja ei luovuteta muutoin kolmansille osapuolille, EU:n ulkopuolelle eikä muutoinkaan ulkopuolisille.

5. Suojaus

Tietoja säilytetään huolellisesti palvelimella salasanan ja käyttäjätunnusten takana. Mikäli yritykseen tulee uusia työntekijöitä tai henkilöstövaihdoksia, myös salasanat uusitaan. 

6. Säilytysaika

Tietoja säilytetään asiakkaan luvalla niin kauan kuin asiakassuhde katsotaan olevan aktiivinen. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen tietoja säilytetään maksimissaan 36 kk oikeutettuun etuun perustuen. Kirjapitolakien edellytys on, että tietoja tulee säilyttää 5 vuotta vahvistetusta tilinpäätöksestä. Tässä mielessä osaa tiedoista säilytetään näiden lakien ja asetusten mukaisesti.